Wednesday, June 26, 2013

於工務小組委員會就政府要求堆填區擴建計劃的發言

局長給將軍澳居民的信,頭四個字是「實事求是」,對於我們決定是否支持擴建堆填區,無論支持或反對都是艱難的決定,因為我們不能否認擴建堆填區的迫切性。

到了今天這個田地,錯的是上屆政府乜都無做,浪費了香港人的時間,和現屆特首梁振英的超低民望,他講乜都無人信,做乜都無人支持。今天香港面對的事實是, 沒有焚化爐,要建焚化爐亦不是一兩年的事;減廢當然重要,但過去十多年送往堆填區的垃圾量已減了三分一,再減的空間有限;堆填區都在其他方案未準備好之前滿了。

雖然今日政府撤回將軍澳堆填區的撥款申請,但是,將軍澳居民每日面對、鼻聞、眼看的臭味和垃圾車引致的交通問題等等,仍然無變,我不想居民以為今日「成功爭取」就會唔臭,反而,過去幾天我一直同環境局傾,要求他們以立即實施可以有機會減少臭味的措施,尤其在兩、三個月內調走政府合約承辦商的例如食環署的垃圾車,和一定要在今年修訂法例盡快另將軍澳堆填區只接收建築廢物,唔收啲臭嘅嘢,你即刻攞上來,我睇那位議員夠膽反對,我話暑假開工加快進行我都制!相反,如果你現在就話,既然新界東南堆填區過唔到,咁就把家居廢物丟在將軍澳一直到尾啦,咁將軍澳居民就得變咗失!

所以,政府千祈不要「縮沙」,除了以上的兩項改善措施,還有加強實施除臭技術、資助密封垃圾車,都要立即做,唔好只掛住幾時再拿新界東南堆填區撥款申請上來再闖一次。還有,這兩天我一直要求政府派警員駐守環保大道執法,嚴捉超速車輛及非法傾倒垃圾,你們不要說成什麼資源問題,相比居民面對的困擾,這少少的資源,我相信香港其他地方的市民都覺得是應該提供給堆填區附近地區的居民的。

至於其它兩個堆填區和附近居民,政府也需要評估擴建的影響,及其它可行措施減輕這些影響。對所以受影響的居民,政府要盡快提出補償方案,因為他們已經為其他香港人「被犧牲」,不應該再要他們再等,「先接受,後補償」是對他們不公道的。

今日之後,我們香港垃圾處理的確會面對更大壓力,政府千祈唔好鬥氣,一定要實事求是,立即開展推行廢物徵費的諮詢工作和落實時間表,因為這是減廢唯一方法,幾難都要做,不可以拖;還有立即規劃興建焚化設施,又係唔好拖。

今天唔係將軍澳居民贏咗,他們返都屋企都仍然要聞臭氣,其實今天真的無贏家,大家仍然是輸家。我希望環境局會把握機會,立即推動以上的減廢、焚化、改善將軍澳運輸和臭味的措施,唔好又乜都唔做又拖到下次再攞將軍澳堆填區上來,結果又是一樣。

我想政府這裡給我們一個承諾,你會今次輸咗當贏,一樣去最快咁做哂這些改善措施,和落實廢物徵費的諮詢和規劃興建焚化設施,可唔可以給我們這個承諾?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

-->