Friday, February 14, 2014

就施政報告致謝動議辯論 第四節 人口青年教育人力藝術文化及體育 發言稿

1. 主席,有關人口、教育及人力發展,政府在今年《施政報告》中,只繼續拋出各式各樣「短期」或「即食」措施,只求「即時效應」,以暫時掩飾教育設施、學位、人力資源不足等問題,但對於各項的長期發展仍然採取「迴避」態度 ,部份措施甚至似乎只為服務內地人口,以配合國家發展需要為先,完全忘記香港市民的需要。香港不自強,點可以配合國家?

2. 只講同內地融合,漠視紓緩中港矛盾,又係嗰句只會車毀人亡。要配合國家發展,香港的視野更不能只有中國,我們更要加強年輕人「國際視野」,培育人材。

3. 根據中央政策組及相關部門的研究指出,香港近年在創意產業的大部份情況是「平均工資太低、有工冇人做」,導致嚴重人才流失。我們要「開拓市場、支援新企業」,擴大政府及本地機構的孵化計劃範圍,為他們創造本土市場,包括政府優先採購新創本地企業產品和服務,吸引更多本地人才留在本港發展才是最重要,更有利各行各業。對於「推行內地大學升學資助計劃」,為什麼只是針對內地大學?要到海外大學升學,就只有 100名額的獎學金,仲要係知名大學。點解去海外大學就只幫精英,去內地就不設名額上限?這種「大細超」政策,絕對不配合香港這個國際城市。除此之外,我認為政府更應主動與海外大學、國際企業、科研機構合作推行實習計劃,有待更多人才回港後分享𣎴同經驗,啟發更多年輕人投身科技和創新。

4. 當然,只把香港學生推去內地和海外,也沒有處理本地大學學位不足問題。政府政策掃完D學生去讀副學士,但又冇銜接,結果而家又想掃哂D學生去內地丶去海外,苦了一代又一代的年輕人,並非施政報告所講「各展所長,得以發揮」,相反是政府非常不負責任!

5. 對於教育發展,電子學習在多個先進國家是早已被推動的首要項目。香港政府於 1998年推出第一個資訊科技教育策略,至今已整整 15年,可是仍然未能向全港所有學校提供資訊科技基礎建設,一直缺乏電子學習的「全面計劃」。我希望政府能盡快為全港約 1000 間中丶小學建立及提供「最基本的第一步」覆蓋校園 Wi-Fi無線網絡,項目估算約為 4億港元。最近教育局向財委會攞3千5百萬為100間公營中丶小學建設他們最基本的網絡設施,但自己都知仲有九成即 900間學校還未開始!區區幾億元,為這一代年輕人創造他們的未來,你每拖一年,就多一年的學童不能受惠!

6. 另外,我亦認為教育局正進行的電子教科書發展不應與其他電子學習策略掛勾。電子書或所謂電子教材推行需時,涉及很多利益,包括書商,但搞好基建是完全另一件事,你不要再撈到亂哂!局長,我和教育界的朋友清楚向你要求,三年之內攪掂全港學校的基本網絡設施!不可再拖!

7. 有關教育課程改革的評估措施, 2014「數碼21」資訊科技策建議把程式編製納入中、小學基礎教育,但教育局至今仍把小學電腦 / ICT課程納入為常識科部份,及使用 1999年版本初中電腦課程綱要,課程早已𣎴合時宜。教育局必須立即應全面檢視及提供適時的課程指引,提升小學及初中電腦科課程水平。

8. 前幾日,有一間小學20多位同學到立法會參觀,我有機會同佢地及老師倾左一個鐘頭,佢吔亦主動提到電子學習。老師專登問佢哋,等D同學自己話我聽:第一,學校嘅上網是否佷慢?全部同學都話係。第二,問同學一人一機好,定係好似你哋教育局話,兩丶三個人分一部機好,全部都話梗係一人一機啦!局長,請𣎴要自欺欺人。

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

-->